ik

ESPAI DIVULGACIÓ / ESPACIO DIVULGACIÓN

FES CLIC EN EL PDF QUE VULGUES DESCARREGAR

HAZ CLIC EN EL PDF QUE QUIERAS DESCARGAR

“Modelos interpretativos del consumo de drogas” PDF

“Psicología social: Una aproximación a su historia, ideología y temas de estudio” PDF

“Relaciones entre grupos sociales: Identidad colectiva y conflicto intergrupal” PDF

“El estudio del trabajo desde la psicología social: Revisión histórica y crítica” PDF

Análisis psicosocial de los prejuicios y el racismo” PDF

“Els conceptes de salut i de salut mental analitzats des de les ciències socials” PDF

“Una introducció a la psicologia comunitària” PDF

“Atracción interpersonal y relaciones amorosas” PDF

“Alcohol y adolescencia: Buscando significados desde la psicología social” PDF

“Reflexiones sobre la enseñanza universitaria de la psicología” PDF

“Les investigacions sobre influència minoritària i innovació social” PDF

“Quan el grup es radicalitza: Polarització i pensament grupal” PDF

“La comunicación entre el profesional de la salud y el paciente” PDF

“La disonancia cognitiva: El ser humano en busca de la coherencia” PDF

“La calidad en la empresa turística: Aspectos psicosociales” PDF

“La motivación laboral: Por qué contribuimos (o no) a los objetivos colectivos” PDF

“Cómo surgen y se desarrollan los movimientos sociales” PDF

“¿Hay vida más allá del cognitivismo? Alternativas desde la psicología social” PDF

“Las diez estrategias de manipulación masiva y control sobre la población” PDF

……………….

Advertisements

UNES RECOMANACIONS / UNAS RECOMENDACIONES

Dos espais dedicats a la psicologia comunitària i a la psicologia social crítica, amb un bon repertori d’articles, notícies, col·laboracions i enllaços. Una magnífica contribució a la construcció d’una psicologia social compromesa amb la igualtat, la justícia i el canvi social.

Grupo Acción Comunitaria ………………….. Cátedra Libre Martín-Baró

Dos espacios dedicados a la psicología comunitaria y a la psicología social crítica, con un buen repertorio de artículos, noticias, colaboraciones y enlaces. Una magnífica contribución a la construcción de una psicología social comprometida con la igualdad, la justicia y el cambio social.

………………………

L’objectiu d’esta web és “avançar en l’educació en pro del respecte i la convivència pacífica entre les diferents cultures, lluitant contra la discriminació per motius econòmics, culturals o de sexe”. Oferix una molt interessant recopilació de notícies, articles, àrees de contacte i ferramentes didàctiques sobre educació intercultural.

Aula Intercultural

El objetivo de esta web es “avanzar en la educación en pro del respeto y la convivencia pacífica entre las diferentes culturas, luchando contra la discriminación por motivos económicos, culturales o de sexo”. Ofrece una muy interesante recopilación de noticias, artículos, áreas de contacto y herramientas didácticas sobre educación intercultural.

…………..

La qualitat de vida laboral protagonitza esta web, una iniciativa que pretén impulsar investigació, informació i formació orientades a la millora de les condicions del treball, la prevenció de riscos i la promoció de la salut.

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud

La calidad de vida laboral protagoniza esta web, una iniciativa que pretende impulsar investigación, información y formación orientadas a la mejora de las condiciones del trabajo, la prevención de riesgos y la promoción de la salud.

…………..

Barbara Ehrenreich és una destacada assagista i activista social, dirigent de l’organització Democratic Socialists of America. La seua pàgina web personal i el vídeo “Smile or die” presenten unes arriscades idees crítiques sobre l’ètica que subjau al sistema neoliberal. Contra les nocions majoritàries en la psicologia institucionalitzada, Ehrenreich afirma que el “pensament positiu” és el nou opi del poble, la coartada per amagar i legitimar la desigualtat en l’accés als recursos.

Barbara Ehrenreich ………………….. Simle or Die

Barbara Ehrenreich es una destacada ensayista y activista social, dirigente de la organización Democratic Socialists of America. Su página web personal y el vídeo “Smile or die” presentan unas arriesgadas ideas críticas sobre la ética que subyace al sistema neoliberal. Contra las nociones mayoritarias en la psicología institucionalizada, Ehrenreich afirma que el “pensamiento positivo” es el nuevo opio del pueblo, la coartada para esconder y legitimar la desigualdad en el acceso a los recursos.

hy

..hi

PÀGINES AMIGUES / PÁGINAS AMIGAS

Web 1.0                 

GRUPO LISIS. CONVIVENCIA ESCOLAR

GRUPO DE INVESTIGACIÓN. BIENESTAR Y CAPITAL SOCIAL

MÁSTER EN INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS SOCIALES

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

CONTEXTO. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CCOO. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TIRANT

CEIP RAFAEL ALTAMIRA

Web 2.0                 

EN LA LISTA NEGRA. RARO, BONITO Y BARATO: LIBROS

RAFAEL COMPANY, CIUTADÀ

PÁGINAS DE PSICOLOGÍA

MUSEUS I COMUNICACIÓ. EDUCACIÓ, DIVERSIÓ, EMOCIÓ

GONZALO MUSITU

M. ÉRICA COUTO-FERREIRA

LA MENTIRA DEL PSICOANÁLISIS

ANUARI DE PSICOLOGIA DE LA SVP

EL NOU BLOC D’EN MARC

URBANO GARCÍA. UN VIANANT PELS CARRERS DE VALÈNCIA

PARAULES D’INICIATIVA. REVISTA DE PENSAMENT

INICIATIVA. COMPROMÍS

MÉS INICIATIVA, MÉS COMPROMÍS

…..

hz

DIVERSITAT CULTURAL / DIVERSIDAD CULTURAL

DECLARACIÓ UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSITAT CULTURAL. Article 1: La diversitat cultural, patrimoni comú de la humanitat. “La cultura adquirix formes diverses a través del temps i de l’espai. (…) Font d’intercanvis, d’innovació i de creativitat, la diversitat cultural és tan necessària per al gènere humà com la diversitat biològica per als organismes vius. En este sentit, constituïx el PATRIMONI COMÚ DE LA HUMANITAT i ha de ser reconeguda i consolidada en benefici de les generacions presents i futures.”

TEXT COMPLET / TEXTO COMPLETO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL. Artículo 1: La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. (…) Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el PATRIMONIO COMÚN DE LA HUMANIDAD y ha de ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.”

…..

PLURILINGÜISME A ESPANYA / PLURILINGÜISMO EN ESPAÑA

Valencià/Català:

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

OBRA CULTURAL BALEAR

MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA

EL CARXE

Castellano:

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

Galego:

REAL ACADEMIA GALEGA

COMISIÓN CULTURAL MARTÍN SARMIENTO

A NOSA FALA

Euskara:

EUSKALTZAINDIA

EUSKARABIDEA

ARGANTZON IKASTOLA

Asturianu/Llionés:

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

ASOCIACIÓN CULTURAL FACEIRA

Aragonés:

ACADEMIA DE L’ARAGONÉS

Portugês:

ASSOCIAÇÃO ALÉM GUADIANA

Gascon/Occitan:

CONSELH GENERAU D’ARAN

Xalimegu:

UN SITIU VALVERDEIRU

Tarifit/Tamazight:

LENGUA Y CULTURA TAMAZIGHT

Dāriŷa / al-´Arabīyah:

ÁRABE CEUTÍ – ARABÍA SEBTAWÍYA

Romani:

KALE DOR KAYIKO

UNIÓN ROMANÍ

Modalidades lingüísticas ¿del castellano?:

JUNTAMENTO LLENGUA MÁERE

ASOCIACIÓN CULTURAL L’ARGAYU

ÓRGANU DE SIGUIMIENTU I CORDINACIÓN DEL ESTREMEÑU

….

zi

L’ignorant afirma, el savi dubta i reflexiona (Aristòtil)

ar

El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona (Aristóteles)

..«»..«»..«»..«»..

«»..«»..«»..«»

..«»..«»..«»..«»..

On tots pensen igual, ningú no pensa massa (Auguste Rodin)

ro

Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho (Auguste Rodin)

….

zi

.

.

.

kp