DIVERSITAT CULTURAL / DIVERSIDAD CULTURAL

DECLARACIÓ UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSITAT CULTURAL. Article 1: La diversitat cultural, patrimoni comú de la humanitat. “La cultura adquirix formes diverses a través del temps i de l’espai. (…) Font d’intercanvis, d’innovació i de creativitat, la diversitat cultural és tan necessària per al gènere humà com la diversitat biològica per als organismes vius. En este sentit, constituïx el PATRIMONI COMÚ DE LA HUMANITAT i ha de ser reconeguda i consolidada en benefici de les generacions presents i futures.”

TEXT COMPLET / TEXTO COMPLETO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL. Artículo 1: La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. (…) Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el PATRIMONIO COMÚN DE LA HUMANIDAD y ha de ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.”

…..
PLURILINGÜISME A ESPANYA / PLURILINGÜISMO EN ESPAÑA

Valencià/Català:

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

OBRA CULTURAL BALEAR

MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA

EL CARXE

Castellano:

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

Galego:

REAL ACADEMIA GALEGA

COMISIÓN CULTURAL MARTÍN SARMIENTO

A NOSA FALA

Euskara:

EUSKALTZAINDIA

EUSKARABIDEA

ARGANTZON IKASTOLA

Asturianu/Llionés:

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

ASOCIACIÓN CULTURAL FACEIRA

Aragonés:

ACADEMIA DE L’ARAGONÉS

Portugês:

ASSOCIAÇÃO ALÉM GUADIANA

Gascon/Occitan:

CONSELH GENERAU D’ARAN

Xalimegu:

UN SITIU VALVERDEIRU

Rromanes:

KALE DOR KAYIKO

Tarifit/Tamazight:

LENGUA Y CULTURA TAMAZIGHT

Dāriŷa / al-´Arabīyah:

ÁRABE CEUTÍ – ARABÍA SEBTAWÍYA

Modalidades lingüísticas ¿del castellano?:

JUNTAMENTO LLENGUA MÁERE

ASOCIACIÓN CULTURAL L’ARGAYU

CÚYU PAN ESGARRAS?

Advertisements
%d bloggers like this: