UNES RECOMANACIONS / UNAS RECOMENDACIONES

Dos espais dedicats a la psicologia comunitària i a la psicologia social crítica, amb un bon repertori d’articles, notícies, col·laboracions i enllaços. Una magnífica contribució a la construcció d’una psicologia social compromesa amb la igualtat, la justícia i el canvi social.

Grupo Acción Comunitaria ………………….. Cátedra Libre Martín-Baró

Dos espacios dedicados a la psicología comunitaria y a la psicología social crítica, con un buen repertorio de artículos, noticias, colaboraciones y enlaces. Una magnífica contribución a la construcción de una psicología social comprometida con la igualdad, la justicia y el cambio social.

………………………

L’objectiu d’esta web és “avançar en l’educació en pro del respecte i la convivència pacífica entre les diferents cultures, lluitant contra la discriminació per motius econòmics, culturals o de sexe”. Oferix una molt interessant recopilació de notícies, articles, àrees de contacte i ferramentes didàctiques sobre educació intercultural.

Aula Intercultural

El objetivo de esta web es “avanzar en la educación en pro del respeto y la convivencia pacífica entre las diferentes culturas, luchando contra la discriminación por motivos económicos, culturales o de sexo”. Ofrece una muy interesante recopilación de noticias, artículos, áreas de contacto y herramientas didácticas sobre educación intercultural.

…………..

La qualitat de vida laboral protagonitza esta web, una iniciativa que pretén impulsar investigació, informació i formació orientades a la millora de les condicions del treball, la prevenció de riscos i la promoció de la salut.

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud

La calidad de vida laboral protagoniza esta web, una iniciativa que pretende impulsar investigación, información y formación orientadas a la mejora de las condiciones del trabajo, la prevención de riesgos y la promoción de la salud.

…………..

Barbara Ehrenreich és una destacada assagista i activista social, dirigent de l’organització Democratic Socialists of America. La seua pàgina web personal i el vídeo “Smile or die” presenten unes arriscades idees crítiques sobre l’ètica que subjau al sistema neoliberal. Contra les nocions majoritàries en la psicologia institucionalitzada, Ehrenreich afirma que el “pensament positiu” és el nou opi del poble, la coartada per amagar i legitimar la desigualtat en l’accés als recursos.

Barbara Ehrenreich ………………….. Simle or Die

Barbara Ehrenreich es una destacada ensayista y activista social, dirigente de la organización Democratic Socialists of America. Su página web personal y el vídeo “Smile or die” presentan unas arriesgadas ideas críticas sobre la ética que subyace al sistema neoliberal. Contra las nociones mayoritarias en la psicología institucionalizada, Ehrenreich afirma que el “pensamiento positivo” es el nuevo opio del pueblo, la coartada para esconder y legitimar la desigualdad en el acceso a los recursos.

Advertisements